Curriculum Vitae

Direktør for A.J. Aamund A/S
Formand for bestyrelsen for Bavarian Nordic A/S


A.J. Aamund A/S - Eneaktionær og direktør, 1992 -

Bestyrelsesformand - Bavarian Nordic, 1994-2014

DanoChemo A/S - Hovedaktionær og bestyrelsesformand, 1988-1992

Den danske Ferrosan-Gruppe Administrerende direktør 1981-1988
Koncerndirektør 1980-1981

Rockwool International A/S - Koncerndirektør, 1977-1980

Goriværk A/S - Direktør, 1974-1977

Hong Kong - Eksportstipendiat, 1970-1974

Türk Tuborg, Vicedirektør, 1967-1970
Tuborg International